Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

:::: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์::::


ประวัติโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์

 

โรงเรียนบ้้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์จัดตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2516 โดยการรวมโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านท้าวแก่นจันทน์ มีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา ตั้งเมื่อ พ.ศ.2488 ตามหนังสือสำคัญเลขที่ ชร.0391 อยู่ในเขตพื้นที่ของหมู่ที่ 5 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย และโรงเรียนบ้านป่าบง มีเนื้อที่ 2 ไร่ 29 ตารางวา ตามเนื้อที่สำคัญเลขที่ ชร.0371 ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2579 อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พ.ศ. 2515 ทางราชการจัดสรรงบประมาณ สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ก.(ตึก) ขนาด5 ห้องเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านป่าบงแต่สถานที่คับแคบ จึงย้ายจากสถานที่เดิมประมาณ 700 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา ติดกับถนนสายแม่สรวย-บ่อน้ำมันฝางและยุบโรงเรียนบ้านท้าวแก่นจันทน์มารวมเป็นโรงเรียนเดียวกันมีนักเรียนจำนวน 107 คนเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2516 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีนายอดุลย์ บุญลือ เป็นครูใหญ่คนแรก มีครูผู้สอนจำนวน 4 คน และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์"


จัดทำโดย นางสาววรรธนันท์ วันดี ตำแหน่งครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2