Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

:::: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์::::
::ผู้บริหารโรงเรียน::
นายเกษม ดวงงาม

สภาพปัจจุบัน
ประวัติโรงเรียน
จำนวนครู-บุคลากร
จำนวนนักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลักสูตรและการใช้

ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบครู
ทำเนียบกรรมการ รร.
ทำเนียบกรรมการ นร.

ธนาคารขยะ
คอมพิวเตอร์
นักเล่านิทานน้อย
ปักผ้าชาวเข่า
ผลิตน้ำยา
นักวิทยาศาสตร์น้อย
วิทยาศาสตร์น่ารู้
ห้องสมุด
เกษตรพอเพียง

***แบบทดสอบ***


กิจกรรมวันวชิราวุธ ปีการศึกษา 2557
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ได้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ซึ่งถือเป็นวันวชิราวุธในทุกๆปี และได้นำลูกเสือ และเนตรนารีของโรงเรียนไปบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะในหมู่บ้านป่าบง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย อีกด้วย
<<คลิกดูรูปภาพกิจกรรม>>
***คลิกเพื่อชมกิจกรรมอื่นของโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์***


โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ หมู่ 4 บ้านป่าบง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180 E-mail: pabongtaoganjan428@gmail.com
จัดทำโดย นางสาววรรธนันท์ วันดี โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ e-mail. wantanan_wandee@hotmail.com