Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้บริหารโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์

ชื่อ....นายเกษม ดวงงาม
สถานภาพ..... สมรส มีบุตรจำนวน 2 คน
วุฒิสูงสุด.... ศีกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
วิชาเอก.... การบริหารการศึกษา

วิทยฐานะ....ชำนาญการพิเศษ
ประสบการณ์.... ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมังกะล่า ต.วาวี อ.แม่สรวย
ดำรงตำแหน่ง.... ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2550


จัดทำโดย นางสาววรรธนันท์ วันดี ตำแหน่งครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2