Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

:::: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์::::

 

จำนวนนักเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา 2556

 

ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
7
3
10
อนุบาล 2
5
6
11
รวม
12
9
21
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
12
12
24
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
16
10
26
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
9
18
27
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
8
18
26
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
12
16
28
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
8
10
18
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
9
22
31
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
12
17
29
รวม
86
123
209
รวมทั้งสิ้น
98
132
230

จัดทำโดย นางสาววรรธนันท์ วันดี ตำแหน่งครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2