Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

:::: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์::::

ทำเนียบคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ปีการศึกษา 2556

ตำแหน่งประธานนักเรียน
เด็กชายอาหยะ เมอโป๊ะ
ตำแหน่งรองประธานนักเรียน
เด็กหญิงแมรี่ เบียงคอง
ตำแหน่งเลขานุการ
เด็๋กหญิงหมี่เจย์ เชอหมื่อ
ตำแหน่งเลขานุการ
เด็กหญิงบุศยมาศ ปินตาศรี
ตำแหน่งเลขานุการ
เด็กหญิงพรพิมล คำขจร
 
ตำแหน่งเลขานุการ
เด็กหญิงชลธิชา สุนทร

จัดทำโดย นางสาววรรธนันท์ วันดี ตำแหน่งครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2